All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: aktíva
Sú zaúčtované odpisy majetku sledovateľné v interných dokladoch
Sú zaúčtované odpisy majetku sledovateľné v interných dokladoch

<p>Odpisy sú sledovateľné len v účtovných výstupoch (napr. <i>Účtovníctvo -&gt; Účtovné výstupy -&gt; Zostatky účtov)</i> na príslušných účtoch (551).</p>

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?