Skip to main content
Základný prehľad vo Flexi

Aké údaje sa zadávajú do základného prehľadu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Podvojné účtovníctvo

  • Údaje vstupujú do zostavy z účtovného hľadiska, takže ak máme na účte 221 zostatok 25 000 GBP, v zostave sa zobrazí 25 000 GBP. To isté platí aj pre ostatné polia, takže v prípade hotovosti je to zostatok účtu 211, zostatok zásob = zostatok účtu 132 a náklady a výnosy sa čerpajú z účtov triedy 5 a 6.

Daňové záznamy

  • graf, v ktorom sú údaje nesprávne nazvané Výdavky a Príjmy, je v skutočnosti grafom príjmov a výdavkov, v poliach Banka a Pokladničná kniha sa zobrazujú údaje z banky
    a pokladničnej knihy a v poli Stav zásob sú zásoby na sklade v librách.

Did this answer your question?