Základný kapitál

Ako je najjednoduchšie zadať základný kapitál do Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zadať príjem do banky na zaúčtovanie MD 221 DAL 411

Did this answer your question?