Potrebujem porovnať výkaz pohybov na účte 221 po mesiacoch a v bankovej knihe po mesiacoch a ručne skontrolovať jednotlivé pohyby.

Flexi bohužiaľ zatiaľ neobsahuje žiadny kontrolný mechanizmus.

Did this answer your question?