Skip to main content
Párovanie platieb na prelome rokov

Párovanie platieb uskutočnených na prelome rokov - cudzia mena

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príklad: FAV vystavený v decembri, príjem v banke v januári.

Vždy je to problém pri účtenkách a v inej mene, ako je platba.

Omyl: Výmenný kurz pre menu CZK platný k 31.12.2019 nie je zadaný

Riešenie: Nástroje - Meny - Mena CZK zadajte kurz k 31.12.2019 1 ku 1 (zadaný kurz nič neovplyvní, ale program umožní spárovať platbu s faktúrou)

Did this answer your question?