Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPárovanie dokladov v cudzej mene
Čiastočná úhrada faktúry v cudzej mene bankovým dokladom v CZK
Čiastočná úhrada faktúry v cudzej mene bankovým dokladom v CZK

Ako čiastočne spárovať faktúru v cudzej mene s bankovým dokladom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Čiastočná úhrada dokladov v cudzej mene

Teraz si ukážeme, ako spárovať faktúru, ktorá je vystavená v inej mene ako bankový doklad, ak ide len o čiastočnú úhradu tejto faktúry. Ak by to bolo naopak (faktúra v cudzej mene a bankový doklad v CZK atď., postupovali by sme rovnako).

Faktúra: 50 Eur

Bankový doklad: 1 000 CZK

1) V hornej časti bankového dokladu kliknite na tlačidlo "Spárovať".

2) Zobrazí sa dialógové okno:

Tu musíme vybrať možnosť Áno, aby sa doklad previedol na menu faktúry.

3) Potom budeme vyzvaní na zadanie výmenného kurzu pre konverziu. V konkrétny deň to overíme v banke:

4) Vyplňte sumu bankového dokladu v eurách (suma v CZK/kurz)

4) Potom vyberieme možnosť "Link" a zobrazí sa ďalšie dialógové okno:

Tu si musíme vybrať, čo chceme s rozdielom urobiť. Buď môžeme zvyšok zaúčtovať ako rozdiel alebo ako preplatok, alebo môžeme rozdiel ignorovať. Ak sa chystáte vyrovnať zvyšok s inou faktúrou, rozdiel dajte do ignorovania.

5) Spárovali sme doklady a vytvorili výmenný rozdiel:

Did this answer your question?