Chyba v *buntu 18.04: parameter trustAnchors musí byť neprázdny
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak sa v operačnom systéme *buntu 18.04 zobrazí chybová správa:

java.security.InvalidAlgorithmParameterException: parameter trustAnchors musí byť neprázdny

musíte upraviť /etc/default/flexibee pridaním parametra pre spustenie Flexi

FLEXIBEE_ARGS=" -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit"

Did this answer your question?