All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: peniaze
Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky
Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky

Chyba: Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak sa vám pri odosielaní platobného príkazu zobrazí hlásenie "Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky", znamená to, že máte v Money - Bank Account List nastavený formát ABO pre odosielanie príkazov. Formát ABO funguje len pre domáce platby. Pre zahraničné objednávky môžete použiť formát SEPA XML - camt.053 v02|pain.001 v03.

Did this answer your question?