Ak sa vám pri odosielaní platobného príkazu zobrazí hlásenie "Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky", znamená to, že máte v Money - Bank Account List nastavený formát ABO pre odosielanie príkazov. Formát ABO funguje len pre domáce platby. Pre zahraničné objednávky môžete použiť formát SEPA XML - camt.053 v02|pain.001 v03.

Did this answer your question?