Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Inštalácia a prevádzka
Vysoké rozlíšenie písma vo Flexi v operačnom systéme KDE (kubuntu) - riešenie
Vysoké rozlíšenie písma vo Flexi v operačnom systéme KDE (kubuntu) - riešenie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V prípade, že je písmo vo Flexi príliš veľké, riešením je spustiť Flexi z terminálu s parametrom "--no-laf"

To zabezpečí, že systémové fonty budú ignorované.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?