Automatické porovnávanie cez API - https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/parovani-plateb/.

Aby ste urýchlili proces automatického porovnávania, odporúčame použiť filter v používanej adrese URL.

Použite filter podľa nasledujúceho príkladu, napr. podľa dátumu vydania:

https://adresa.serveru:5434/c/firma/bank/(datVyst = NOW())/automatic-parovani.xml
Did this answer your question?