Skip to main content
Vklad spoločnosti

Ako zálohovať účtovné údaje spoločnosti?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pre dlhodobú prevádzku systému ABRA Flexi odporúčame pravidelne zálohovať údaje o firmách, ktorým fakturujete, ako aj ďalšie dôležité údaje. Aplikácia ponúka dva spôsoby manuálneho zálohovania na základe prístupových práv jednotlivých používateľov.

Po pripojení k účtovanej firme môžete vždy v hlavnej ponuke vybrať položku Firma a v nej položku Zálohovanie firmy. Táto možnosť je užitočná najmä na vytvorenie zálohy bez toho, aby ste museli prerušiť prácu s účtovanou spoločnosťou, napr. pred hromadnou zmenou mnohých záznamov. Po spustení zálohovania sa zobrazí dialógové okno na výber priečinka a zadanie názvu zálohy. Na uloženie odporúčame napríklad externý disk, flash disk alebo uloženie do cloudovej služby (samozrejme, s dostatočným priestorom a právami na zápis). Názov súboru ponúkaný aplikáciou je kombináciou názvu účtovanej spoločnosti a časovej značky, za ktorou nasleduje prípona .winstrom-backup; názov zálohy môžete ľubovoľne zmeniť, ale odporúčame ponechať príponu. Svoj výber potvrďte stlačením tlačidla Uložiť. Po úspešnom zadaní názvu sa vytvorí záloha:


Údaje účtovanej spoločnosti sa potom uložia do vybraného priečinka a zadaného súboru. O úspešnom dokončení zálohovania budete informovaní.

Druhá možnosť sa ponúka pri odhlásení zo systému, keď sa zobrazí dialógové okno s výzvou na vykonanie zálohovania:


Po stlačení tlačidla Áno postupujte podľa už opísaných krokov výberu priečinka a zadania názvu. Ak v dialógovom okne zaškrtnete možnosť Ukončiť ihneď po úspešnom zálohovaní, ABRA Flexi sa po uložení zálohy ukončí bez zobrazenia informácie o úspešnom dokončení zálohovania.

Ďalšie možnosti

Vo webovom rozhraní môžete zálohu načítať z ponuky Nástroje v časti Zálohovanie spoločnosti. Ak na serveri používate systém ABRA Flexi, môžete použiť automatické zálohovanie.

Súvisiace

Did this answer your question?