Toto je štandardné správanie pri použití parametra objekt. Parameter objektu sa použije, aj keď nie je uvedený vo volaní url.

Ak chcete otvoriť jedno okno pre viacero záznamov, musíte použiť parameter objectIds, inak sa použije objekt a každý záznam sa odovzdá samostatne.

Viac informácií:
https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/uzivatelske-tlacitko/

Did this answer your question?