Zmena zo systému ARES sa neprejavuje

Prečo systém Flexi nedokáže nájsť údaje spoločnosti, ktorá je založená v systéme ARES

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pretože máme obmedzený počet prístupov do systému ARES, databáza spoločností je uložená na našom serveri.

Aktualizujeme ho priebežne, ale môže sa stať, že sa zmena prejaví až po určitom čase.

Did this answer your question?