Pri importe z Excelu sa zobrazí chybové hlásenie podľa nasledujúceho obrázku:

Chybu spôsobilo poškodenie zdrojového súboru .xls.

Uložte importovaný súbor znova do nového súboru (nový názov, umiestnenie v operačnom systéme) a potom zopakujte import.

Did this answer your question?