All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Import
Chyba pri importe z Excelu: má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky
Chyba pri importe z Excelu: má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky

Pri importe z XLS sa objaví java výnimka: už odstránené - má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri importe z Excelu sa zobrazí chybové hlásenie podľa nasledujúceho obrázku:

Chybu spôsobilo poškodenie zdrojového súboru .xls.

Uložte importovaný súbor znova do nového súboru (nový názov, umiestnenie v operačnom systéme) a potom zopakujte import.

Did this answer your question?