Tento import nie je štandardne podporovaný a zdokumentovaný.

Import je možný podľa priloženého XML:
payroll_folder_xml.xml

Import je možný cez API alebo desktopovú aplikáciu v menu Nástroje > Import > Import XML.

Did this answer your question?