Skip to main content
Dlhopisy ZDD

Ako prepojiť ZDD s bankovým dokladom v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prostredníctvom REST-API je možné prepojiť zálohový daňový doklad ZDD s platbou bankového alebo pokladničného dokladu, ktorým sa platí záloha.

<?xml version="1.0"?>
<?xml version="1.0"?>

Identifikátor platobného dokladu (značka <?xml version="1.0"?> uvedený podľa obvyklých pravidiel. Ak sa tento platobný doklad nenájde, import sa skončí chybou.

Ak nie je uvedený typ platby (atribút type), predpokladá sa, že typ platby je bankový doklad.

<?xml version="1.0"?>

K jednej platbe môže byť pripojený len jeden ZDD a k jednej platbe môže byť pripojený len jeden ZDD. V prípade, že ZDD je už viazaný na platbu a mal by byť viazaný na inú platbu, import sa skončí chybou. Podobne, ak je platba už priradená k ZDD a tá istá platba má byť priradená k inému ZDD, import sa tiež skončí chybou.

Prostredníctvom REST-API je tiež možné zrušiť väzbu na ZDD.

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?