Ak chcete od prijatej faktúry odpočítať zálohu zaplatenú v danej mene, automaticky sa nevytvorí žiadny kurzový rozdiel. Musíte preň ručne vytvoriť interný dokument.

Pri faktúrach vystavených v mene sa pri odpočítaní záloh automaticky vytvorí kurzový rozdiel.

Did this answer your question?