Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaSprievodca nastavením spoločnosti
Sprievodca nastavením firmy - rozšírené nastavenia
Sprievodca nastavením firmy - rozšírené nastavenia

Rozšírené nastavenia v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V poslednom kroku sprievodcu nastavením firmy je možné pridať parametre, ktoré neboli známe na začiatku sprievodcu. Umožní nastaviť niektoré automatické operácie pri vytváraní "primárnych dokladov", napr. bankových dokladov, pokladničných dokladov, faktúr, pri obchodovaní v cudzej mene atď.

Potvrdením tlačidla "Otvoriť nastavenia spoločnosti" sa program presunie priamo na kartu "automatické operácie"

Kurzové rozdíly – výnos, náklad

Cudzomenové rozdiely zvyčajne vznikajú pri zúčtovaní faktúr, pohľadávok a záväzkov v cudzej mene. Program automaticky vytvára interné doklady na zohľadnenie výmenných rozdielov. Na to je potrebné vybrať typy interných dokumentov pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu.

Ostatné rozdiely - príjmy, výdavky

Pri vytváraní úhrad faktúr, pohľadávok a záväzkov môžu vzniknúť rozdiely medzi sumou na faktúre a úhradou. Ide o prípady, keď bola suma zadaná bez desatinnej časti atď. Program môže automaticky vytvárať interné dokumenty, ktoré zohľadňujú tieto rozdiely. Na to je potrebné definovať interné typy dokumentov pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu.

Zálohový daňový doklad - vystavený, prijatý

Program dokáže automaticky vytvoriť zálohový daňový doklad po úhrade zálohovej faktúry. Používateľ si vyberie z pripravenej sady vydaných a prijatých faktúr pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu

typ, ktorý je obmedzený len na typ "Zálohový daňový doklad"

Výpočty pre zaokrúhľovací rozdiel

Pri vystavovaní vydanej faktúry a pokladničného dokladu môžete nastaviť zaokrúhľovanie konečnej sumy. Pomocou tlačidla výberového zoznamu používateľ vyberie účet výnosov a nákladov pre tieto zaokrúhľovacie rozdiely.

Potvrdením "OK" pre túto poslednú možnosť nastavenia a kliknutím na "Dokončiť" máte svoju spoločnosť nastavenú a môžete začať prijímať účtovné doklady.

Keď potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti

Súvisiace

Did this answer your question?