Je možné kombinovať rôzne systémy (napr. Windows a Linux)
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ano, je možné kombinovať operačné systémy alebo meniť ich rozloženie v čase. Preto pre nás ako prevádzkovateľa nie je dôležité vedieť, na ktorom serveri bude klient spúšťať systém Flexi. Môžete mať napríklad notebook s operačným systémom Mac OS X, stanicu so systémom Windows a server s operačným systémom Linux a toto nastavenie kedykoľvek zmeniť.

Did this answer your question?