Táto situácia môže nastať, ak máte v klientskej aplikácii záznam, ktorý je v čase aktualizácie na serveri stále upravovaný (otvorený). Aktualizácia reštartuje server, klient stratí pripojenie a nakoniec pravdepodobne zamrzne a spadne.

V tomto prípade by strata údajov ovplyvnila len upravovaný dokument.

Did this answer your question?