All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Pri aktualizácii na serveri sa neuložili údaje spracované v klientskej aplikácii
Pri aktualizácii na serveri sa neuložili údaje spracované v klientskej aplikácii
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Táto situácia môže nastať, ak máte v klientskej aplikácii záznam, ktorý je v čase aktualizácie na serveri stále upravovaný (otvorený). Aktualizácia reštartuje server, klient stratí pripojenie a nakoniec pravdepodobne zamrzne a spadne.

V tomto prípade by strata údajov ovplyvnila len upravovaný dokument.

Did this answer your question?