All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Systémová chyba č. 5 pri spúšťaní dátového úložiska v systéme Windows
Systémová chyba č. 5 pri spúšťaní dátového úložiska v systéme Windows
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Tento druh chyby znamená, že služba je v stave, keď nemôže prijať požiadavku na spustenie, takže sa môže napríklad práve spúšťať. MS Microsoft navrhuje ako riešenie počkať a skúsiť spustiť službu neskôr.

Did this answer your question?