Tento druh chyby znamená, že služba je v stave, keď nemôže prijať požiadavku na spustenie, takže sa môže napríklad práve spúšťať. MS Microsoft navrhuje ako riešenie počkať a skúsiť spustiť službu neskôr.

Did this answer your question?