Chyba "Príliš veľa otvorených súborov v systéme" na Mac OS X
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ak sa na serveri Mac OS X zobrazí chyba s príliš veľkým počtom otvorených súborov (napr. pri hromadnom generovaní dokumentov):

2013-03-01 18:31:03,195 ERROR EventLoop:68 - Obsluha udalosti [cz.winstrom.net.server.events.handlers.DoklFakMail@6190d003] zlyhalacz.winstrom.service.WSBusinessRTException: Too many open files in system at cz.winstrom.server.AbstractEvidenceHelper.generateIsdoc(AbstractEvidenceHelper.java:603) at cz.winstrom.server.DokladEvidenceHelper.sendEmail(DokladEvidenceHelper.java:375) at cz.winstrom.server.DokladEvidenceHelper.autoSendEmail(DokladEvidenceHelper.java:451) at cz.winstrom.net.server.events.handlers.DoklFakMail.handle(DoklFakMail.java:14) at cz.winstrom.net.server.events.EventLoop$EventHandlingTask.runHandler(EventLoop.java:94) at cz.winstrom.net.server.events.EventLoop$EventHandlingTask.run(EventLoop.java:66) at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:439) at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:895) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:918) at java.lang.Thread.run(Thread.java:680)Príčina: java.io.IOException: Too many open files in system at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively(Native Method) at java.io.File.createNewFile(File.java:883) at cz.winstrom.util.WSFileUtil.createTempFile(WSFileUtil.java:529) at cz.winstrom.server.AbstractEvidenceHelper.generateIsdoc(AbstractEvidenceHelper.java:577) ... 11 more2013-03-01 18:31:03,340 ERROR SettingsBLImpl:700 - javax.imageio.IIOException: Can't create cache file!

V tejto situácii je potrebné zvýšiť počet otvorených súborov:

  1. upravte súbor /etc/sysctl.conf,

  2. pridajte riadok kern.maxfiles=20480

  3. reštartujte server

Did this answer your question?