All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Ručné pridanie koreňovej certifikačnej autority DigiCert do databázy dôveryhodných certifikátov
Ručné pridanie koreňovej certifikačnej autority DigiCert do databázy dôveryhodných certifikátov
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

V prípade, že nie je možné aktualizovať Javu na Java 7 update 101 (1.7.0_101) alebo Java 8 update 91 (1.8.0_91) a novšie, existuje možnosť ručného pridania certifikačnej autority DigiCert.

Príkaz na zabezpečenie inštalácie:

keytool -keystore "%JAVA_HOME%\jre\lib\security\cacerts" -storepass changeit -importcert -trustcacerts -alias digicertglobalrootg2 -file SOUBOR-CA.crt ( https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt )

Jen upozornenie - aby príkaz fungoval, musíte mať nainštalovaný JDK (bez neho nie je inštalácia možná).

Did this answer your question?