Dá sa ABRA Flexi spustiť na mobilných zariadeniach (mobil, tablet)
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

V súčasnosti sa dá ABRA Flexi spustiť na mobilných zariadeniach vo webovom prehliadači.

Je možné spustiť webové rozhranie aplikácie. V súčasnosti má webové rozhranie v porovnaní s aplikáciou pre počítače obmedzené funkcie, možno v ňom vykonávať len jednoduché akcie. Vývojové oddelenie dokončuje práce na novom webovom rozhraní, ktoré nahradí súčasné a postupne bude mať všetky funkcie (a ďalšie nové funkcie) desktopovej aplikácie. Bude k dispozícii začiatkom roka 2019

Aby ste sa mohli pripojiť k webovému rozhraniu, musíte poznať adresu vášho Flexi, ktorú nájdete v nastaveniach zdroja údajov.

Did this answer your question?