Aplikácia hlási chybu pri nahrávaní bez ďalších informácií.

Aplikácia narazila na chybu... Ako zistím obsah chyby

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Oprava aplikácie alebo neočakávaná chyba nastane, keď sa vyskytne jedna z výnimiek aplikácie.

Obsah chyby možno určiť spustením aplikácie s ladiacimi príkazmi a simuláciou rovnakého problému.

Spustením aplikácie debugging dump získate viac informácií, ktoré vypíše do okna terminálu.

Ak sa vám informácie zdajú nezrozumiteľné a chyba sa opakuje, pošlite nám ju na analýzu. Na tento účel musíte vyplniť svoj e-mail, na ktorý vám odpovieme, a opis toho, kedy a ako k chybe došlo. Potom chybu skontrolujeme a pokúsime sa problém vyriešiť.

Did this answer your question?