All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Chyba: 'pg_restore: [custom archiver] cannot read input file: end of file'
Chyba: 'pg_restore: [custom archiver] cannot read input file: end of file'
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Táto chyba nastáva pri obnove zálohy dát, keď Flexi narazí na koniec, kde sa to neočakáva - t. j. záloha nie je kompletná.

Môže k tomu dôjsť v dôsledku neúplného vygenerovania alebo neúplného stiahnutia príslušnej zálohy.

Did this answer your question?