Táto chyba nastáva pri obnove zálohy dát, keď Flexi narazí na koniec, kde sa to neočakáva - t. j. záloha nie je kompletná.

Môže k tomu dôjsť v dôsledku neúplného vygenerovania alebo neúplného stiahnutia príslušnej zálohy.

Did this answer your question?