Nie je možné nastaviť prepojenie terminálu s macOS
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Najprv spustite Flexi s laditeľnými príkazmi, ak sa vyskytne chyba Platobný terminál sa nepodarilo inicializovať (pos.xml), skontrolujte umiestnenie súboru a pravú stranu priečinka alebo samotný pos.xml.

Jediné správne umiestnenie je /Library/Application Support/Flexi/Default

Kontrolujte, či sa jedná o knižnicu pod korenovým, nie pod konkrétnym používateľom. Ak v priečinku Podpora aplikácií nie je priečinok Flexi, vytvorte ho (spolu s priečinkom Predvolené).

Did this answer your question?