Problémy so zobrazením ABRA Flexi

Okná aplikácií na ploche sa neprekrývajú, ale prekresľujú sa navzájom

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ak sa niektoré z okien Flexi zobrazuje nesprávne, napr. ako vo vyššie uvedenom priznaní DPH, pravdepodobne ide o problém medzi ovládačmi grafickej karty a Javy. Skúste vykonať aktualizácie ovládačov, prípadne aj aktualizáciu jazyka Java.

Ak aktualizácia nepomôže, existujú rôzne nástroje na stiahnutie, ktoré môžu zakázať Jave používať ovládače grafickej karty (alebo používať samotné grafické karty).

Ak sa desktopová aplikácia správa ako na priloženom obrázku, riešením je pridať nasledujúci parameter do súboru parameters.txt (C:\Program Files (x86)\WinStrom\parameters.txt):

-Dsun.java2d.d3d=false

Parameter nepridávajte na koniec súboru, ale napríklad na túto pozíciu, najlepšie pred -Xmx:

-splash:splashscreen.png -Dsun.java2d.d3d=false -Xmx1g -XX:MaxPermSize=......

Did this answer your question?