All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Flexi sa nezobrazuje správne, pozície textu a odkazov v aplikácii nie sú v poriadku
Flexi sa nezobrazuje správne, pozície textu a odkazov v aplikácii nie sú v poriadku
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pravdepodobne nekompatibilita medzi ovládačmi grafickej karty a verziou Javy.

Pomôcť by vám mohla aktualizácia ovládačov grafickej karty alebo zníženie či aktualizácia verzie Javy.

Jiná možnosť, ak nepomôže aktualizácia, je pridať riadok do súboru parameters.txt (v inštalačnom priečinku Flexi):

-Dsun.java2d.opengl=true
Did this answer your question?