Skip to main content
Pokročilé automatické párovanie

Po prijatí platby mala byť vystavená zálohová faktúra, keďže ju momentálne nie je s čím spárovať a nebola vystavená, prečo

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?