Pre správne vystavenie zálohovej faktúry je potrebné mať na bankovom doklade adresu z adresára a variabilný symbol (ktorý je v adresári zapísaný v poli EAN) alebo číslo účtu zákazníka (ktoré musí byť tiež zapísané v adresári).

Did this answer your question?