Nastavenia aplikácie
Hana Vršanská avatarDaniel Matějka avatarOta Rádl avatar
6 authors52 articles
Používateľské roly vs. rozšírené používateľské práva (práva na viditeľnosť údajov)
Filtrovanie používateľov v záznamoch
Práva na viditeľnosť údajov
Aké práva sprístupnia reporty (dashboardy) a cash flow
Prílohy k faktúre
Premenovanie spoločnosti
Nastavenia servera SMTP v aplikácii
Nastavenie predvoleného e-mailového klienta pre Mac
Test zisťovania zmien komutovaných hodnôt
Číslo diery
Podporovaní e-mailoví klienti
Pokročilé automatické párovanie
Nahrávanie certifikátu elektronického podpisu
Automatické vytváranie skladových dokladov
Odosielanie e-mailov z webu
Odstránenie používateľa
Zobrazenie údajov zo systému Flexi na zákazníckom displeji
Stiahnutie kurzov
Diera v číselnom rade
Automatické zaokrúhľovanie
Predmet e-mailu
Nemôžete na numerickej klávesnici zadať desatinnú čiarku
Vyžadovanie podpisu na faktúre
Manuálne zálohovanie
Zmena certifikátu SSL
Ako pridať účtovné obdobie
Ako uzamknúť účtovné obdobia a jednotlivé moduly
Prepísanie interných čísel
Odpočet nezaplatenej zálohy
Vymazanie účtovného obdobia
Automatické viazanie používateľov
Formát prílohy
Viacero pečiatok pod jednou spoločnosťou
Preklad položky cenníka
Zmena písma na Macu
Text a obsah e-mailu
Konfigurácia zdrojov údajov
Úprava používateľov
Odstránenie používateľa
Systémové zvuky vo Flexi
Blokovanie používateľa
Rozšírenie oprávnení
Čo znamená "Spolu bez záloh" v súčtoch
Logo a pečiatka
Serverové práva
Zmena číselného radu
Hromadné odomykanie dokumentov
Importovať nastavenia spoločnosti
Obmedzenie práv k predajnej pokladni
Rozlíšenie obrazovky
Chyba pri preberaní výmenného kurzu
Kódy EAN na cenníkových položkách