Skip to main content
Rozlíšenie obrazovky

FlexiBee zobrazuje roztrúsené okná a písma

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Môže nastať problém s 4K rozlíšením. S príchodom monitorov s rozlíšením 4K musia byť aplikácie optimalizované na zobrazenie na monitoroch s vysokým rozlíšením nad rámec klasického rozlíšenia HD. V budúcnosti predpokladáme optimalizáciu rozhrania klientskej aplikácie, čo však znamená výrazný zásah do používateľského rozhrania. Zatiaľ sme pre vás pripravili návod, ako vyriešiť prípadné problémy so zobrazením aplikácie na monitore 4K v rôznych operačných systémoch.

________________________________________________

Okná

V operačnom systéme Windows možno problém so zobrazením vyriešiť dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je zmena nastavenia rozlíšenia, pri ktorej operačný systém zmení rozlíšenie aplikácie v okne systému. Druhou možnosťou je zmena škálovania zobrazenia v systéme, pri ktorej operačný systém zmení veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek v celom systéme.

Možnosť A - zmena nastavenia rozlíšenia 4K

Toto riešenie je k dispozícii od vydania aktualizácie Windows 10 Anniversary Update. Od tejto aktualizácie je možné vyriešiť problémy so zobrazovaním aplikácií na monitoroch 4K v celom systéme. Kliknutím na pravé tlačidlo myši na ikonu aplikácie sa dostanete na vlastnosti aplikácie.

Po otvorení ponuky vyberte kartu Kompatibilita a vykonajte zmenu v časti "Nastavenia". V tejto časti je potrebné začiarknuť možnosť "Prekonať správanie prispôsobenia vysokého rozlíšenia DPI" a potom v rozbaľovacom zozname "Prevedené prispôsobenie rozlíšenia" vybrať možnosť "Systém".

Kliknutím na "Použiť" a OK potvrďte zmenu a spustite aplikáciu.

OS Windows upraví rozlíšenie aplikácie na monitore s vysokým rozlíšením 4K, daňou za úpravu je horšie vykresľovanie písma v aplikácii.

Variant B - škálovanie rozlíšenia 4K

Ak nemáte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 10 s aktualizáciou Anniversary Update, je možné zmeniť mierku zobrazenia. Kliknutím na pravé tlačidlo myši na paneli Operačný systém sa zobrazí ponuka "Nastaviť displej".

Po kliknutí sa otvorí nové okno "Display". Ak máte pripojené dva monitory (napr. externý monitor k notebooku), najprv skontrolujte, či máte vybraný externý monitor 4K. Potom v otvorenom okne v časti "Škála a rozloženie" vykonajte úpravy mierky. Pri zachovaní rozlíšenia 4K je optimálne nastaviť škálovanie na 150 %.

Aby ste mohli aplikovať zmeny v aplikácii ABRA FlexiBee, musíte sa odhlásiť a znovu prihlásiť do operačného systému Windows, ako systém indikuje červeným varovným hlásením. Po opätovnom prihlásení je možné spustiť aplikáciu s už zmeneným textom a veľkosťou polí. Niektoré stĺpce v aplikácii je potrebné roztiahnuť na väčšiu dĺžku, aby sa lepšie zobrazovali.

Testované na operačnom systéme Windows 10 s aktualizáciou Anniversary Update.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podpora spoločnosti Microsoft (SK).

________________________________________________

MacOS

Pre systém macOS máme popísané iba úpravy písma.

Úpravám displeja sa však venuje množstvo článkov na internete, napríklad Spustenie aplikácií v režime nízkeho rozlíšenia na počítačoch Mac s displejom Retina.

________________________________________________

Linux

Opis riešenia zobrazenia ABRA FlexiBee v operačnom systéme Linux nájdete v tomto návode.

Did this answer your question?