Po uložení tohto nastavenia bude mať používateľ administrátorské práva vo všetkých spoločnostiach v licencii (okrem pôvodnej spoločnosti, kde úloha zostáva rovnaká ako predtým).

Did this answer your question?