Skip to main content
Prechod na účtovníctvo ABRA Flexi (1/16)

Založenie novej spoločnosti

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pri prvom spustení aplikácie je potrebné založiť spoločnosť, v ktorej budete účtovať alebo v ktorej si chcete účtovníctvo "vyskúšať". Máte možnosť nastaviť neobmedzený počet spoločností bez ohľadu na to, ktorú verziu Flexi vlastníte.

Potvrdením tlačidla "Založiť novú spoločnosť" v dialógovom okne Výber spoločnosti alebo po prihlásení do aplikácie v ponuke Spoločnosť potvrďte možnosť "Založiť novú spoločnosť", čím spustíte sprievodcu založením novej spoločnosti.

Upozornenie! Na vytvorenie novej spoločnosti musíte mať administrátorské práva k zdroju údajov, t. j. administrátorské práva na úrovni konkrétnej spoločnosti nestačia. Ak tieto práva nemáte, táto možnosť nebude k dispozícii. Správca zdroja údajov je zvyčajne prvý používateľ Flexi, ktorého poverovacie údaje boli zadané pri prvom spustení aplikácie.

Spoločnosť sa vytvorí v zdroji údajov, do ktorého ste prihlásení.

V príručke o založení nového podniku si môžete vybrať:

Vytvorenie testovacej firmyVytvorte testovaciu firmu, do ktorej nahráte pripravené testovacie údaje pre podvojné účtovníctvo v legislatíve pre Českú republiku. Stačí zadať názov spoločnosti, pod ktorým ju nájdete v výbere spoločnosti. V tejto firme si môžete vyskúšať prácu s účtovníctvom, výstupnými zostavami atď.Vytvorenie firmyVytvorí novú firmu spolu so základnými údajmi potrebnými na začatie účtovania. Sprievodca založením novej spoločnosti vám umožní jednoducho založiť novú spoločnosť a začať účtovať v niekoľkých krokoch:

Did this answer your question?