Čo znamená "Spolu bez záloh" v súčtoch

<p>V tomto prípade neplatí, že Spolu bez záloh = Spolu - Suma záloh.</p> <p>Toto je suma vrátane zrážok za zálohy. Takže suma = suma bez záloh - odpočítané zálohy.</p>

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?