Blokovanie používateľa

Blokovanie používateľa vo viacerých spoločnostiach naraz

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máme vo Flexi viacero spoločností a potrebujeme zablokovať používateľa, môžeme blokovanie vykonať cez webové rozhranie naprieč spoločnosťami.

Zadajte adresu servera (napr. demo.flexibee.eu) do prehliadača, prihláste sa do systému Flexi, kliknite na svoje používateľské meno vpravo hore - Nastavenia systému - Používatelia. Kliknite na používateľa, nastavte typ používateľa na možnosť Len na čítanie a začiarknite políčko Blokovať + zadajte dôvod blokovania. Tým sa používateľovi zabráni v prístupe do všetkých spoločností, do ktorých bol zavedený, a zároveň sa uvoľní licencia pre nového používateľa.

Did this answer your question?