Skip to main content
Integrácia grafického rozhrania

Ako integrovať pomocou grafického rozhrania

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Ak potrebujete väčšiu integráciu do systému a nechcete znova programovať celé rozhranie (ako v prípade integrácie "ako SQL"), môžete integrovať celé používateľské rozhranie ABRA Flexi.

Je tiež možné vytvoriť plnú verziu ABRA Flexi len v rozsahu, ktorý vyhovuje požiadavkám vašich klientov (napr. len sklady).

Integrácia sa vykonáva prostredníctvom softvérového proxy servera, ktorý získa grafické rozhranie z aplikácie Flexi a umiestni ho do vášho systému. Flexi podporuje funkciu Single-Sign On, takže sa nemusíte prihlasovať druhýkrát.

Integráciu systému možno vykonať aj na vizuálnej úrovni (navigácia, menu, pätička) alebo na úrovni obsahu (chcem zobraziť určitý obsah na vystavenej faktúre).

Did this answer your question?