Rozšírenie oprávnení

Rozšírenie oprávnení pre rolu používateľa

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Systém neumožňuje upravovať štandardné roly (prednastavené). Preto je potrebné vytvoriť novú rolu pomocou kópie.

  1. vstúpte do časti Nástroje - Používateľské roly,

  2. v zozname rolí vyberte rolu, z ktorej budete vytvárať kópiu, napr. Predavač,

  3. kliknite na ikonu pre kópiu,

  4. v novootvorenom okne pomenujte rolu a na karte Základný list povoľte prístup k modulom,

  5. prideliť takto vytvorenú rolu požadovanej osobe

Pozor! Pri vytváraní kópie roly používateľa by ste mali vždy vybrať rolu s vyššími oprávneniami, ako má rola, ktorú budete definovať a odstraňovať. Ak vyberiete nižšiu rolu a pridáte práva, systém túto zmenu neprijme.

Did this answer your question?