Skip to main content
Odpočet nezaplatenej zálohy

Môžem vytvoriť faktúru s odpočtom nezaplatenej zálohy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ano, môžete, použite nasledujúci postup:

  1. prístup na kartu Firma - Nastavenia - Moduly,

  2. na karte Predaj a potom na karte Faktúra začiarknite príznak Povoliť odpočet nezaplatenej vystavenej zálohy,

  3. na karte Nákup a potom na karte Nákup začiarknite príznak Povoliť odpočet nezaplatenej prijatej zálohy,

  4. všetko uložte pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?