Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koliesko na pracovnej ploche
Prijatá objednávka a vystavený dopyt na pracovnej ploche
Prijatá objednávka a vystavený dopyt na pracovnej ploche

Praktická ukážka spracovania prijatej objednávky a vystavenej požiadavky v počítači

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Po prijatí vydanej ponuky nasleduje spracovanie Prijaté objednávky. Tvorba sa vykonáva z dôvodu prepojenia dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Predaj/vyhlásené ponuky. Označíme ponuku a v hornom menu pomocou tlačidla SLUŽBY vyberte tlačidlo "Vytvorenie prijatej objednávky"

Potom sa zobrazí stránka na úpravu dokumentu, kde môžete vyplniť potrebné údaje.

Uložte dokument a potom ho nájdite v hornom menu Predaj/prijaté objednávky.

V prípade, že nemáte k dispozícii dostatočné množstvo tovaru, nasledujúci postup je => Dotaz na dodávateľa.

Vytváranie sa vykonáva z dôvodu koherencie dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Prijatý predaj/objednávky. Označíme objednávku a v hornom menu pomocou tlačidla SLUŽBY vyberte tlačidlo "Vytvoriť vydanú žiadosť"

Potom sa zobrazí okno Položky prijatej objednávky, v ktorom vyplníte počet požadovaných položiek a v prípade potreby pomocou lupy pridáte dodávateľov z Adresára firiem.

Potom nasleduje výber typu dokladu pre vystavenú požiadavku.

Po výbere typu dokladu sa otvorí okno, v ktorom môžete vyplniť potrebné údaje alebo upraviť požiadavku na cenu. Pri vytváraní dokladu môžete prednastaviť typ dokladu na vytvorenie cenovej ponuky prijatej od dodávateľa.

Uložený dokument potom nájdete v hornom menu Vydaný nákup/dotaz.

Did this answer your question?