Prepísanie interných čísel

Môžete prepísať interné čísla dokumentov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Toto nie je štandardný postup. Interné čísla dokumentov sa určujú podľa sérií dokumentov. Stretnete sa s nimi v moduloch Predaj, Nákup, Pokladňa a Účtovníctvo. Ak potrebujete iný riadok dokumentu, nemeňte už zaregistrovaný a používaný riadok dokumentu, ale vždy vytvorte nový.

V prípade, že je potrebné ručne zasahovať do interných čísel, je potrebné túto funkciu povoliť, a to v ponuke Firma - Nastavenia - záložka Ostatné a zaškrtnúť tam príznak Povolenie ručného prepisovania interných čísel dokladov.

Did this answer your question?