Automatické zaokrúhľovanie

Môžem nastaviť automatické zaokrúhľovanie pre prijaté/vydané faktúry

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prijaté faktúry - možno nastaviť len manuálne:

  1. prístup do ponuky Nákup - Prijaté faktúry,

  2. otvorte detail faktúry,

  3. kliknite na šípku vedľa tlačidla Pridať v spodnej časti položky a vyberte položku, ktorú chcete odoslať,

  4. vyplňte pole Názov (napr. "Zaokrúhľovanie") a časť Celková cena,

  5. stlačte tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Vydané faktúry - možno nastaviť ručne alebo automaticky, ručné nastavenie je rovnaké ako pri prijatých faktúrach. Automatické nastavenia sú nasledovné: zaokrúhľovanie nastavte priamo na každej faktúre (popísané v 4 bodoch nižšie) alebo pre typ vystavenej faktúry; pri vystavení novej faktúry sa zaokrúhľovanie vykoná bez ďalšieho zásahu používateľa.

  1. prístup do ponuky Predaj - Vydané faktúry,

  2. otvorte detail faktúry,

  3. kliknite na kartu Spôsob zaokrúhľovania na pravej strane detailu záznamu,

  4. vybrať metódy zaokrúhľovania a série a stlačiť tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Pri vystavených faktúrach je možné zaokrúhľovanie celkovej sumy preniesť aj z ponuky Predaj - Typy dokladov (detail záznamu - záložka Faktúra a sekcia Metóda zaokrúhľovania).

Did this answer your question?