Skip to main content
Premenovanie spoločnosti

Je možné premenovať účtovanú spoločnosť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Je možné premenovať spoločnosť, len musíte mať používateľa s určitými serverovými právami týkajúcimi sa spoločností.

Nástroje -> Osoby a používatelia -> zmena daného používateľa > Práva servera - právo "Vytvoriť firmy" alebo "Vymazať firmy", potom je prístupné aj premenovanie.

Did this answer your question?