Overenie je možné vykonať napr. v programe Adobe Reader, kde sa po otvorení PDF zobrazí nad hlavičkou modrý pruh s informáciou o elektronickom podpise.

Did this answer your question?