Elektronicky podpísaná faktúra

Ako môžem overiť, že je faktúra elektronicky podpísaná

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Overenie je možné vykonať napr. v programe Adobe Reader, kde sa po otvorení PDF zobrazí nad hlavičkou modrý pruh s informáciou o elektronickom podpise.

Did this answer your question?