Nahrávanie certifikátu elektronického podpisu

Nemožnosť nahrať certifikát elektronického podpisu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Možným problémom môže byť export certifikátu v šifrovaní AES256-SHA256 - nie je možné ho importovať.

Šifrovanie TripleDES-SHA1 je funkčné.

Did this answer your question?