Problém s pripojením k serveru

Nemôže sa klientská aplikácia pripojiť k serveru

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak pripojenie lokálne na serveri funguje, ale v ostatných prípadoch sa zobrazí chybové hlásenie, napríklad "nepodarilo sa pripojiť k serveru" alebo "time out", ide pravdepodobne o aktualizáciu Javy. Aktualizácia jazyka Java spôsobí, že nastavené pravidlo pre jazyk Java už nebude platiť. Toto pravidlo je potrebné znovu pridať do nastavení brány firewall (pre novú verziu Javy) podľa nasledujúcich obrázkov:

Did this answer your question?