All Collections
Vzdelávacie videá
Predaj
Odpočet zálohy/platby DPH
Odpočet zálohy/platby DPH

Ako správne odpočítať zálohu alebo DPH

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako zadať faktúru s odpočtom zálohy alebo DPH?
Pozrite si nasledujúce video.

Did this answer your question?