Skip to main content
Nie je vyplnená pravdepodobná výška príjmu

Tlačivo žiadosti o nemocenskú dávku, ...

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V tlačovej zostave Zamestnanci -> Tlačové zostavy -> Pre Sociálnu poisťovňu -> Tlačivo žiadosti o nemocenskú dávku, ... pole Pravdepodobná výška príjmu nie je vo Flexi automaticky vyplnené.

Dôvodom je, že systém Flexi neobsahuje žiadne údaje, ktoré by s určitosťou zodpovedali tomuto poľu. Preto je potrebné túto hodnotu vyplniť ručne.

V prípade výstupu vo formáte XML je možné túto hodnotu doplniť nahraním prílohy na portál CSSA (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2020) a opravou poľa Pravdepodobná výška príjmu. Pole je možné do formulára zapísať len vtedy, ak nie je vyplnený rozpis mesiacov so započítateľným príjmom.

Po úpravách vo formulári uložíme súbor XML a potom môžeme odoslať prílohu.

Did this answer your question?