All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: nákup
Podľa akého dátumu je denná sadzba získaná v prijatej faktúre
Podľa akého dátumu je denná sadzba získaná v prijatej faktúre

Denná sadzba - dátum na prijatej faktúre

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Denná sadzba sa preberá podľa dátumu PPA, pozri:

Did this answer your question?