V rámci jednej cenníkovej položky môže byť uvedená len jedna hodnota záruky.

Takisto je možné zadať záručné obdobie do iného poľa a v prípade potreby ho vytlačiť na príslušné výstupy.

Ak potrebujete pridať použité polia do tlačovej zostavy, môžete postupovať podľa dokumentácie pre úpravu užívateľských zostáv. Pre tento postup však neposkytujeme podporu. Druhou možnosťou je objednať si u nás úpravu tlačovej správy. Stačí kontaktovať podporu.

Did this answer your question?